Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 2017-2018

Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 2017-2018


Team member

Nigel Daniels

Arweinydd / Blaenau Gwent
Team member

Huw David

Arweinydd / Pen-y-bont ar Ogwr
Team member

Huw Thomas

Arweinydd (Is-gadeirydd) / Caerdydd
Team member

David Poole

Arweinydd / Caerffili
Team member

Kevin O'Neil

Arweinydd / Merthyr Tudful
Team member

Peter Fox

Arweinydd (Is-gadeirydd) / Sir Fynwy
Team member

Debbie Wilcox

Arweinydd / Casnewydd
Team member

Andrew Morgan

Arweinydd (Cadeirydd) / Rhondda Cynon Taff
Team member

Anthony Hunt

Arweinydd / Torfaen
Team member

John Thomas

Arweinydd / Bro Morgannwg