Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cyhoeddi penodiad Kellie Beirne, Dirprwy Brif Weithredwr yng Nghyngor Sir Fynwy, fel cyfarwyddwr newydd y Fargen Ddinesig.

Darllen Mwy

Aelodau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Cael Diweddariad ar Ffowndri Lled-ddargludydd Cyfansawdd

Bron i flwyddyn ar ôl y digwyddiad hanesyddol o lofnodi i gefnogi clwstwr lled-ddargludydd cyfansawdd cyntaf y byd yn ne-ddwyrain Cymru, fe ddangoswyd i aelodau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw (y 26ain o Fawrth) sut mae cyllid y Fargen Ddinesig wedi’i fuddsoddi.

Darllen Mwy