Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn agor ceisiadau ar gyfer Aelodau Bwrdd Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

Mae tîm Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi dechrau recriwtio ar gyfer aelodau bwrdd ar gyfer eu Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol (REGP).

Darllen Mwy

Cynghorau yn arwain y ffordd mewn cynyddu cynhyrchiant a thwf economaidd

Mae Arweinydd WLGA heddiw wedi nodi pwysigrwydd gweithio gyda’n gilydd i ganfod atebion dyfeisgar i gynyddu cynhyrchiant a datblygu gweithlu medrus yn ein cymunedau.

Darllen Mwy