Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Swyddfa Newydd I Uwch-dîm Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Mae’r tîm a gafodd y gorchwyl o weithredu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n werth £1.2 biliwn, wedi sefydlu’i swyddfa raglenni newydd yn Nantgarw.

Darllen Mwy

Etholwyd Y Cynghorydd Andrew Morgan Yn Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Etholwyd y Cynghorydd Andrew Morgan heddiw (y 30ain o Fehefin) yn Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Darllen Mwy