Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Mae Cabinet Prifddinas-ranbarth Caerdydd Yn Cytuno Ar Gyllid Bargen Ddinesig Gwerth £40 Miliwn Ar Gyfer Datblygu Metro Canolog

Cytunodd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 15fed o Ionawr) i gefnogi mewn egwyddor yr ailddatblygiad £180 miliwn ar brif ganolfan drafnidiaeth Caerdydd, gyda £40 miliwn o gyllid y Fargen Ddinesig.

Darllen Mwy

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn penodi Cadeirydd cyntaf y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

Mae tîm Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cyhoeddi penodiad Frank Holmes, partner sylfaenu yn Gambit Corporate Finance, fel Cadeirydd cyntaf y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol (REGP).

Darllen Mwy