Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Cynghorau yn arwain y ffordd mewn cynyddu cynhyrchiant a thwf economaidd

Mae Arweinydd WLGA heddiw wedi nodi pwysigrwydd gweithio gyda’n gilydd i ganfod atebion dyfeisgar i gynyddu cynhyrchiant a datblygu gweithlu medrus yn ein cymunedau.

Darllen Mwy

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau

Mae yna Gynllun Cyflogaeth a Sgiliau Wyth Pwynt wedi’i lansio heddiw (dydd Iau) i flaenoriaethu ardaloedd ar gyfer buddsoddiad mewn sgiliau fydd yn cyflawni buddion cymdeithasol ac economaidd i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Darllen Mwy