Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Cytuno’n Ffurfiol i Dair Strategaeth Ddatblygu i Gymell y Fargen Ddinesig yn ei Blaen

Cytunwyd ar dair rhaglen ddatblygu sy’n cefnogi themâu strategol allweddol yn ymwneud â thai, sgiliau a chysylltedd digidol o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Darllen Mwy

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Sefydlu Aelodau Bwrdd ar gyfer Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

Cynhaliodd Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei chyfarfod gyntaf heddiw, wrth i’w bwrdd newydd gael ei ddadlennu.

Darllen Mwy