Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Mae Llofnodi Hanesyddol Yn Selio Clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd Cyntaf Y Byd Yn Ne-ddwyrain Cymru

Digwyddodd seremoni lofnodi HANESYDDOL heddiw (Dydd Llun, yr 11eg o Fedi) i gadarnhau datblygu clwstwr diwydiant lled-ddargludydd cyfansawdd yn ne-ddwyrain Cymru.

Darllen Mwy

Penodwyd SQW i arwain Panel Gwerthuso Cenedlaethol Annibynnol o Gronfeydd Buddsoddi

Mae SQW yn arwain consortiwm sy’n cynnwys Cambridge Econometrics a Steer Davies Gleave, sydd wedi’u penodi i werthuso effaith Cronfeydd Buddsoddi datganoledig mewn un ar ddeg o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig dros y pum mlynedd nesaf.

Darllen Mwy