Cardiff Capital Region City Deal

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PDF)

Beth yw hyn?

Cynllun £1.28 biliwn yw Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd, a bydd yn codi Gwerth Ychwanegol Crynswth y rhanbarth o 5 y cant drwy weithredu ystod o raglenni a fydd yn gwella cysylltedd, seilwaith ffisegol a digidol a llywodraethiad busnes rhanbarthol.

Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd

Newyddion Diweddaraf


Gwneud i Ardoll Brentisiaethau Llywodraeth y Deyrnas Unedig weithio yng Nghymru

Ers i Ardoll Brentisiaethau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ddod i rym ym mis Ebrill 2017, mae yna lawer wedi’i ysgrifennu am sut mae’n gweithredu, ond llai felly am yr effaith a gaiff yr Ardoll ar fusnesau.

Darllen Mwy

Mae Cabinet Dinesig Prifddinas Caerdydd yn croesawu ymrwymiad estynedig gan Lywodraethau’r DU a Chymru

Gwnaeth Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) mae gan groesawu’r ymrwymiad estynedig a roddwyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru i weithredu Bargen Ddinesig gwerth £1.2 biliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Darllen Mwy